Fișierul intrare/ieșire cepe.in, cepe.out Sursă OJI 2005 clasa a 6-a
Autor Roxana Tîmplaru Adăugată de avatar francu Cristian Frâncu francu
Timp de execuție pe test 0.1 sec Limită de memorie 2048 KB
Scorul tău N/A Dificultate stea de rating de tip fullstea de rating de tip emptystea de rating de tip emptystea de rating de tip emptystea de rating de tip empty
open book Poți vedea testele pentru această problemă accesând atașamentele .

Cepe digitale (clasa a 6-a)


O ceapă are două feluri de foi, albe și roșii. Ceapa fiind digitală foile sale sînt codificate cu 0 dacă foaia e albă sau cu 1 dacă e roșie. Reprezentarea zecimală a numărului rezultat este codul cepei. Două cepe se înfrățesc astfel: ele se așează una lîngă alta. Toate foile de la exterior care au aceeași culoare constituie învelișul cepei rezultante. Cele două bucăți de cepe care rămîn la interior, începînd cu primele foi care nu se mai potrivesc, formează cotoarele.

Cerință

Dispunem de două cepe digitale, a și b care se înfrățesc. Să se afișeze numărul zecimal care este suma codurilor cotoarelor cepelor după înfrățire.

Date de intrare

Pe prima linie a fișierului de intrare cepe.in se găsesc două numere naturale a și b, separate de un spațiu, reprezentînd codurile cepelor digitale.

Date de ieșire

Pe prima linie a fișierului cepe.out se va afișa un număr natural reprezentînd suma codurilor cotoarelor cepelor înfrățite.

Restricții

  • Cepele au maxim 15 foi fiecare.
  • Cepele au măcar o foaie roșie fiecare.
  • Oricare din cotoare poate fi vid, caz în care el se codifică cu 0
  • Învelișul cepei înfrățite poate fi vid, caz în care cotoarele sînt chiar cepele originale.

Exemple

cepe.in cepe.out Explicație
27 11
1
Ceapa a are codul digital 27, adică 11011, iar ceapa b are codul digital 11,
adică 1011. Prin înfrățire ceapa rezultată are învelișul format din 4 foi.
Cotorul cepei a este 1, iar al cepei b este 0, deci suma lor va fi 1.
19 11
8
Ceapa a are codul digital 19, adică 10011, iar ceapa b are codul digital 11,
adică 1011. Prin înfrățire ceapa rezultată are învelișul format din o singură
foaie. Cotorul cepei a este 0011, adică 3, iar al cepei b este 101, adică 5,
deci suma lor va fi 8.
13 20
33
Ceapa a are codul digital 13, adică 1101, iar ceapa b are codul digital 20,
adică 10100. Prin înfrățire ceapa rezultată nu are înveliș. Cotoarele cepelor
vor fi chiar cepele, deci suma lor va fi 13 + 20 = 33.

Trebuie să te autentifici pentru a trimite soluții. Click aici

Indicii de rezolvare

Arată 3 categorii