Fișierul intrare/ieșire concurs.in, concurs.out Sursă OJI 2004 clasa a 5-a
Autor autor necunoscut Adăugată de avatar francu Cristian Frâncu francu
Timp de execuție pe test 0.1 sec Limită de memorie 2048 KB
Scorul tău N/A Dificultate stea de rating de tip fullstea de rating de tip emptystea de rating de tip emptystea de rating de tip emptystea de rating de tip empty
open book Poți vedea testele pentru această problemă accesând atașamentele .

Concurs (clasa a 5-a)

Notă: rezolvați această problemă fără a folosi tablouri (vectori).

La un concurs de matematică participă elevi din mai multe școli din diferite orașe. Pentru a se putea deosebi între ele lucrările lor, fiecare lucrare este codificată printr-un număr natural cu 3 cifre, să zicem abc, unde a (cifra sutelor) este codul orașului, b (cifra zecilor) este codul școlii din orașul a, iar c (cifra unităților) este codul unui elev din școala b din orașul a. Exemplu: lucrarea cu codul 328 este lucrarea elevului cu codul 8 de la școala cu codul 2 din orașul cu codul 3.
Se cunosc: un cod (al lucrării unui elev H, prietenul nostru), numărul n de lucrări premiate și codurile acestora.

Cerință

Se cere să se rezolve cerințele:
a) Verificați dacă H este premiant, sau nu.
b) Determinați numărul de premii luate de elevii din orașul lui H (inclusiv H, dacă a fost premiat).
c) Determinați numărul de premii luate de elevii din școala lui H (inclusiv H, dacă a fost premiat).

Date de intrare

De pe prima linie a fișierului de intrare concurs.in se citește codul lui H; de pe linia a doua fișierului se citește valoarea n, iar de pe linia a treia se citesc cele n coduri premiate. Codurile premiate sunt separate prin câte un spațiu.

Date de ieșire

Cele 3 răspunsuri se vor afișa în fișierul de ieșire concurs.out, pe câte o linie. Pentru prima cerință se va afișa pe prima linie a fișierului un mesaj (DA sau NU), după cum H a luat, sau nu a luat premiu. La cerințele b) și c) se va scrie câte un număr pe linia a doua respectiv pe linia a treia a fișierului de ieșire.

Restricții

  • n este un număr natural nenul, n ≤ 20
  • Codul de oraș (cifra sutelor din fiecare cod) este de la 1 la 5, inclusiv.
  • Codurile școlilor din fiecare oraș (cifra zecilor) este de la 0 la 9, inclusiv.
  • Codul elevilor (cifra unităților) este tot de la 0 la 9 inclusiv.
  • Mesajul DA/NU se va afișa cu majuscule.
  • Se acordă 30% din punctaj pentru prima cerință rezolvată corect, 70% din punctaj pentru primele două cerințe rezolvate corect și punctajul integral pentru toate cele 3 cerințe rezolvate corect.

Exemplu

concurs.in concurs.out Explicații
234
6
123 232 125 222 421 235
NU
3
2
a) codul lui H nu se regăsește printre cele citite (premiate), deci mesajul este NU
b) lucrările premiate din orasul lui H (cu cifra sutelor egală cu 2) sunt în număr
de 3: 232, 222 și 225
c) lucrările premiate din școala lui H (cu cifra sutelor egală cu 2 și cu cifra
zecilor egală cu 3) sunt în număr de 2: 232 și 235.

Trebuie să te autentifici pentru a trimite soluții. Click aici

Indicii de rezolvare

Arată 4 categorii