Fișierul intrare/ieșire distmax.in, distmax.out Sursă Olimpiada pe scoala 2014 clasa a 10-a
Autor Valentina Preda Adăugată de avatar vmanz Victor Manz vmanz
Timp de execuție pe test 0.15 sec Limită de memorie 16384 KB
Scorul tău N/A Dificultate stea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip emptystea de rating de tip emptystea de rating de tip empty
open book Poți vedea testele pentru această problemă accesând atașamentele .

Distmax (clasa a 10-a)

O matrice cu N linii și M coloane conține numere naturale. Două numere aflate pe aceeași linie, fie acestea a[i][k] și a[i][p] se găsesc la distanța | p – k | . Analog distanța între două numere aflate pe aceeași coloană a[i][j] și a[f][j] este | f – i |.
Dorim să alegem două numere nenule egale care să fie situate la distanță maximă, pe aceeași linie sau pe aceeași coloană.

Cerință

Să se determine cate moduri distincte de a alege două elemente nenule egale situate la o distanță maximă există pentru o matrice dată.

Date de intrare

Din fișierul de intrare distmax.in se citesc:

  • de pe prima linie a acestuia numerele N, M, T reprezentand numărul de linii, numărul de coloane și numărul de elemente nenule din matrice.
  • de pe următoarele T linii se citesc câte trei numere i, j, x cu semnificația că pe linia i și coloana j se găsește numărul x, 1 ≤ i ≤ N, 1 ≤ j ≤ M

Date de ieșire

În fișierul de ieșire distmax.out se va scrie numărul de posibilități distincte de a alege două numere nenule egale aflate pe aceeași linie sau pe aceeași coloană la o distanță maximă.

Restricții

  • 2 ≤ N ≤ 1000
  • 2 ≤ M ≤ 1000
  • 2 ≤ T ≤ 100 000
  • numerele din matrice sunt ≤ 500
  • se garantează că există două numere naturale nenule egale situate pe aceeași linie sau coloană

Exemplu

distmax.in distmax.out
5 6 9
1 1 2
1 2 2
3 1 4
5 1 2
3 3 4
1 4 3
3 4 3
5 4 3
1 5 2
3

Explicație

Matricea este:
2 2 0 3 2 0
0 0 0 0 0 0
4 0 4 3 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 0 3 0 0
Distanța maximă este 4 și se obține pentru pozițiile (1,1) – (1,5) sau pentru pozițiile (1,4) – (5,4) sau pentru pozițiile (1,1) – (5,1).

Trebuie să te autentifici pentru a trimite soluții. Click aici

Indicii de rezolvare

Arată 3 categorii