Fișierul intrare/ieșire forus.in, forus.out Sursă OJI 2018 clasa a 5-a
Autor Flavius Boian Adăugată de avatar francu Cristian Frâncu francu
Timp de execuție pe test 1.5 sec Limită de memorie 8192 KB
Scorul tău N/A Dificultate stea de rating de tip fullstea de rating de tip emptystea de rating de tip emptystea de rating de tip emptystea de rating de tip empty
open book Poți vedea testele pentru această problemă accesând atașamentele .

Forus (clasa a 5-a)

La ora de educație tehnologică a clasei a V-a profesorul Forus, pasionat de matematică, a adus pentru fiecare dintre cei N elevi câte un carton pe care este scris câte un număr natural nenul. Fiecare elev poate folosi cartonul așa cum l-a primit sau poate să taie o singură dată cartonul între două cifre și să lipească partea stângă la finalul părții drepte. Elevul nu are voie să facă o tăietură în fața cifrei 0, deci niciunul dintre numerele obținute nu poate să înceapă cu cifra 0. Dintre toate numerele pe care le poate obține, elevul îl alege pe cel care are număr minim de divizori, iar dacă poate obține mai multe astfel de numere, îl alege pe cel mai mic dintre ele. La sfârșitul orei, profesorul strânge cartoanele cu numerele alese, în ordinea distribuirii lor.

De exemplu, dacă inițial elevul primește cartonul cu numărul:

atunci el are doar următoarele trei variante de tăiere și lipire:

Cerințe

Scrieți un program care citește numărul natural N și cele N numere scrise pe cartoanele aduse de profesorul Forus, apoi rezolvă următoarele două cerințe:

  1. Determină numărul de cartoane pe care elevii au voie să le taie de oriunde (NU conțin cifre în fața cărora nu au voie să taie);
  2. Determină, în ordinea strângerii cartoanelor, numerele preluate de către profesorul Forus la finalul orei.

Date de intrare

Fișierul de intrare forus.in conține pe prima linie un număr natural C reprezentând cerința din problemă care trebuie rezolvată (1 sau 2). A doua linie din fișier conține un număr natural N, reprezentând numărul de elevi, iar a treia linie din fișier conține N numere naturale, separate prin câte un spațiu, reprezentând numerele scrise pe cartoanele aduse de profesor, în ordinea distribuirii lor.

Date de ieșire

Dacă C=1, fișierul de ieșire forus.out conține pe prima linie un număr natural reprezentând răspunsul la cerința 1.
Dacă C=2, fișierul de ieșire forus.out conține pe prima linie N numere naturale, separate prin câte un spațiu, reprezentând răspunsul la cerința 2; numerele sunt scrise în ordinea în care au fost strânse.

Restricții

  • 2 ≤ N ≤ 30
  • 1 ≤ numărul natural de pe carton < 1 000 000 000
  • Pentru rezolvarea corectă a cerinței 1 se acordă 20 de puncte; pentru rezolvarea corectă a cerinței 2 se acordă 70 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Exemplu

forus.in forus.out Explicații
1
5
1234 25082 543 52 150
3
Cerința este 1. Sunt 3 numere care pot fi tăiate de
oriunde: 1234, 543, 52.
2
5
51 1234 50822 345 150
15 2341 25082 453 501
Cerința este 2. Pentru cartonul cu numărul 51 se pot
obține numerele 15 și 51. Ambele numere au câte 4
divizori. Astfel, se va alege numărul 15, fiind cel mai
mic. Pentru cartonul cu numărul 1234 (4 divizori) pot
fi obținute numerele: 2341 (2 divizori), 3412 (6
divizori) și 4123 (8 divizori). Se va alege numărul
2341 pentru că are numărul minim de divizori. Analog
se va proceda pentru toate celelalte numere din șir.

Trebuie să te autentifici pentru a trimite soluții. Click aici

Indicii de rezolvare

Arată 3 categorii