Fișierul intrare/ieșire inventie.in, inventie.out Sursă ONI 2015 clasa a 5-a
Autor Ana-Maria Arișanu Adăugată de avatar ApostolDaniel Apostol Ilie Daniel ApostolDaniel
Timp de execuție pe test 0.5 sec Limită de memorie 2048 KB
Scorul tău N/A Dificultate stea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip full
open book Poți vedea testele pentru această problemă accesând atașamentele .

Invenție (clasa a 5-a)

Notă: problemei i-au fost adăugate teste întrucît cele originale nu acopereau anumite cazuri limită permițînd soluții incorecte să obțină punctaj maxim.

Lui Mihai îi place matematica distractivă, sau poate mai mult distracția decât matematica. Pentru a scăpa de teme, el a inventat operația ”smile” notată cu semnul ☺, operație care se aplică numerelor naturale nenule conform exemplelor de mai jos:

6☺4=210
9☺2=711
8☺5=313
7☺6=113
6☺6=12
6☺10=416
43☺1500=14571543
23☺23=46

Profesorul de matematică i-a promis nota 10 pentru invenție, numai dacă știe să determine corect numărul divizorilor pari pentru rezultatul obținut prin operația ”smile”. Astfel, Mihai a primit N perechi de numere (a, b) pentru care trebuie să calculeze ab și să determine dacă rezultatul obținut are divizori pari.

Cerință

Scrieți un program care citește un număr natural N și N perechi de numere naturale (a, b) și afișează:

a) pentru fiecare pereche de numere (a, b), rezultatul ab;
b) cel mai mic și cel mai mare rezultat ab care nu are divizori pari.

Date de intrare

Fișierul de intrare inventie.in conține pe prima linie un număr natural N. Fiecare dintre următoarele N linii conține câte două numere naturale a, b despărțite printr-un spațiu.

Date de iesire

În fișierul de ieșire inventie.out:

  • pentru fiecare din cele N perechi (a, b), se va afișa rezultatul ab, fiecare rezultat pe câte o linie, în ordinea în care perechile apar în fișierul de intrare;
  • dacă toate cele N rezultate obținute au divizori pari, pe linia N+1 se va afișa valoarea 0 (zero);
  • dacă s-a obținut măcar un rezultat fără divizori pari, atunci, pe linia N+1 se va afișa cel mai mic rezultat ab care nu are divizori pari, și pe linia N+2 se va afișa cel mai mare rezultat ab care nu are divizori pari. Dacă un singur rezultat nu are divizori pari, atunci acesta va fi scris și pe linia N+1 și pe linia N+2.

Restricții

  • 1 ≤ N ≤ 20
  • a și b sunt numere naturale nenule de maxim 18 cifre fiecare

Exemplu

inventie.in inventie.out Explicații
8
6 4
9 2
8 5
7 6
6 6
6 10
43 1500
23 23
210
711
313
113
12
416
14571543
46
113
14571543
Prin operația ”smile” se obțin, în ordine, valorile 210, 711, 313, 113, 12, 416, 14571543, 46.
Dintre acestea nu au divizori pari numerele 711, 313, 113, 14571543, cel mai mic fiind 113 și
cel mai mare 14571543.
2
13 13
268 1244
26
9761512
0
Prin operația ”smile” se obțin, în ordine, valorile 26, 9761512, ambele numere având divizori pari.

Trebuie să te autentifici pentru a trimite soluții. Click aici

Indicii de rezolvare

Arată 4 categorii