Fișierul intrare/ieșire joc3.in, joc3.out Sursă ONI 2011 clasa a 6-a
Autor Carmen Mincă Adăugată de avatar francu Cristian Frâncu francu
Timp de execuție pe test 0.1 sec Limită de memorie 2048 KB
Scorul tău N/A Dificultate stea de rating de tip fullstea de rating de tip emptystea de rating de tip emptystea de rating de tip emptystea de rating de tip empty
open book Poți vedea testele pentru această problemă accesând atașamentele .

Joc3 (clasa a 6-a)

Rareș și Bogdan vor să facă mișcare în aer liber așa că s-au gândit la un nou joc. Pe terenul de fotbal, ei au desenat o pistă circulară și au împărțit-o în n sectoare egale, ca în desenul alăturat (unde n=16). Ei au etichetat cele n sectoare cu numerele distincte de la 1 la n, în sensul acelor de ceasornic. Au stabilit ca jocul să se desfășoare astfel:

  • Se vor așeza amândoi în sectorul numerotat cu 1, spate în spate, astfel încât Bogdan se va deplasa în sensul acelor de ceasornic, iar Rareș în sens contrar.
  • Prin sărituri executate simultan în anumite sectoare, copiii se vor deplasa pe pistă în sensuri contrare și vor executa un număr egal de sărituri.

  • O săritură a lui Bogdan are ca efect deplasarea acestuia din sectorul curent, în sensul acelor de ceasornic, avansând cu x sectoare pe pistă. De exemplu, dacă n=16 și x=2 atunci, pornind din sectorul 1, Bogdan se va deplasa sărind succesiv, în această ordine, în sectoarele etichetate cu: 3,5,7,9,...
  • O săritură a lui Rareș are ca efect deplasarea acestuia din sectorul curent, în sens contrar acelor de ceasornic, avansând cu y sectoare pe pistă. De exemplu, dacă n=16 și y=3 atunci, pornind din sectorul 1, Rareș se va deplasa sărind succesiv, în această ordine, în sectoarele: 14,11,8,5,...
  • Jocul se termină când cei doi copii ajung în urma săriturilor într-un același sector de pe pistă sau dacă unul dintre cei doi copii ajunge pentru a doua oară într-un același sector.

Cerință

Scrieți un program care să citească cele trei numere naturale nenule n, x și y, și apoi să determine:

a) numărul t al sectoarelor de pe pistă prin care nu trece niciunul dintre cei doi copii în urma săriturilor executate până la terminarea jocului;
b) numărul s de sărituri executate de fiecare copil până la terminarea jocului;
c) etichetele b și r ale sectoarelor în care ajung cei doi copii la terminarea jocului (Bogdan ajunge la finalul jocului în sectorul cu eticheta b, iar Rareș în cel cu eticheta r).

Date de intrare

Fișierul de intrare joc3.in conține pe prima linie trei numere naturale n, x și y, separate prin câte un spațiu, cu semnificația din enunț.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire joc3.out va conține pe prima linie cele patru numere naturale determinate de program: t s b r, separate prin câte un spațiu, în această ordine, cu semnificația din enunț.

Restricții

  • 16 ≤ n ≤ 40000
  • 1 ≤ x < n
  • 1 ≤ y < n

Exemple

joc3.in joc3.out Explicații
16 2 3
4 8 1 9
Cei doi copii, executând simultan sărituri, trec până la terminarea jocului,
prin sectoarele:
 

 
Jocul se termină după s=8 sărituri deoarece Bodgan ajunge din nou în sectorul
cu eticheta b=1. La finalul jocului Rareș se află în sectorul cu eticheta r=9.
Cei doi copii nu au trecut prin t=4 sectoare ale căror etichete sunt: 4,6,10,16.
16 6 2
12 2 13 13
Cei doi copii, executând simultan sărituri, trec până la terminarea jocului,
prin sectoarele:
 

 
Jocul se termină după s=2 sărituri deoarece Bodgan și Rareș ajung amândoi în
sectorul cu eticheta b=r=13. Cei doi copii nu au trecut prin t=12 sectoare ale
căror etichete sunt: 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,16.

Trebuie să te autentifici pentru a trimite soluții. Click aici

Indicii de rezolvare

Arată 4 categorii