Fişierul intrare/ieşire:magic.in, magic.outSursăConcursul Infotehnium 2013
AutorCristian FrancuAdăugată defrancuCristian Francu francu
Timp execuţie pe test0.5 secLimită de memorie5120 kbytes
Scorul tăuN/ADificultatenormalnormalnormalnormalnormal

Vezi solutiile trimise

Magic (clasa a 6-a)

Un pătrat de latură n se numeşte pătrat magic dacă conţine toate numerele naturale de la 1 la n2 astfel încît suma numerelor pe linii este constantă şi este egală cu suma numerelor pe coloane şi pe cele două diagonale. Iată, în figură, două exemple de pătrate magice de latură 3 şi 5:

Pentru a crea un pătrat magic de latură impară se scriu numerele de la 1 la n2 pe diagonală, ca în figură. Apoi se translatează zonele marcate cu culori în partea opusă a pătratului, unde se potrivesc. Iată un exemplu pentru n = 7:

Cerinţă

  • a) Dat un număr n impar, 1 ≤ n ≤ 101 să se afişeze pătratul magic de latură n.
  • b) Dat un număr N impar, 1 ≤ N ≤ 40001 şi L şi C să se afişeze numărul de pe linia L şi coloana C în pătratul magic de latură N.

Date de intrare

Fişierul de intrare magic.in conţine două linii. Pe prima linie se află numărul n cu semnificaţia de mai sus. Pe a doua linie se află numerele N, L şi C, cu semnificaţia de mai sus, separate prin spaţii.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire magic.out va conţine pătratul magic de latură n, astfel: pe primele n linii se va afişa cîte o linie a pătratului, conţinînd n numere naturale separate prin spaţii. Pe linia n+1 se va afişa elementul care se află la linia L şi coloana C în pătratul magic de latură N.

Restricţii

  • 1 ≤ n ≤ 101, n impar
  • 1 ≤ N ≤ 40001, N impar
  • 1 ≤ L, C ≤ N (liniile şi coloanele se numerotează de la 1 la N)
  • Pentru 60% din teste N < 1000, iar pentru 80% din teste N < 4000
  • Se acordă punctaje parţiale astfel: pentru rezolvarea corectă a punctului a) se acordă 40% din puntaj, iar
    pentru rezolvarea corectă a punctului b) se acordă 60% din punctaj.

Exemple

magic.inmagic.outExplicaţie
3
7 3 5
2 7 6
9 5 1
4 3 8
26
Am afişat mai întîi pătratul magic de latură 3. Apoi am
afişat elementul de la linia 3 şi coloana 5 din pătratul
magic de latură 7.
5
9 7 8
3 16 9 22 15
20 8 21 14 2
7 25 13 1 19
24 12 5 18 6
11 4 17 10 23
19
Am afişat mai întîi pătratul magic de latură 5. Apoi am
afişat elementul de la linia 7 şi coloana 8 din pătratul
magic de latură 9.
Trebuie sa te autentifici pentru a trimite solutii. Click aici