Fişierul intrare/ieşire:norocos.in, norocos.outSursăONI 2016 clasa a 5-a
AutorCristian Francu, Miana ArisanuAdăugată defrancuCristian Francu francu
Timp execuţie pe test1 secLimită de memorie16384 kbytes
Scorul tăuN/ADificultatenormalnormalnormalnormalnormal

Vezi solutiile trimise

Norocos (clasa a 5-a)

Un număr natural nenul m se numeşte norocos dacă pătratul lui se poate scrie ca sumă de m numere naturale consecutive. Un număr natural m se numeşte k-norocos, dacă este egal cu produsul a exact k numere prime distincte. Observaţi că între cele două proprietăţi definite nu există nicio legătură.

Cerinţe

Dându-se k şi N numere naturale, scrieţi un program care să determine:

a) Cel mai mic şi cel mai mare număr norocos dintre cele N numere citite
b) Câte numere k-norocoase sunt în şirul de N numere citite

Date de intrare

Fişierul de intrare norocos.in conţine pe prima linie un număr natural C. Pentru toate testele de intrare, numărul C are una din valorile 1 sau 2. Pe linia a doua a fişierului se găsesc numerele naturale N şi k, cu semnificaţia din enunţ, iar pe a treia linie se găsesc N numere naturale, separate prin câte un spaţiu.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire este norocos.out.
Dacă C=1, se va rezolva numai punctul a). În acest caz, în fişierul de ieşire se vor scrie, separate printr-un spaţiu, în această ordine, cel mai mic şi cel mai mare număr norocos dintre cele N numere citite. Dacă nu există niciun număr norocos se va afişa valoarea 0. Dacă există un singur număr norocos, acesta se va afişa de două ori.
Dacă C=2, se va rezolva numai punctul b). În acest caz, în fişierul de ieşire se va scrie un singur număr reprezentând numărul de numere k-norocoase citite.

Restricţii

  • 1 ≤ N ≤ 1000
  • 2 ≤ k ≤ 30
  • 1 ≤ numerele citite de pe a treia linie a fişierului ≤ 2 000 000 000
  • Pentru rezolvarea corectă a primei cerinţe se acordă 40 de puncte, pentru rezolvarea corectă a celei de-a doua cerinţe se acordă 60 de puncte.

Exemple

norocos.innorocos.outExplicaţie
1
9 3
165 12 33 30 5 18 105 15 4
5 165
Atenţie, C=1, deci se va rezolva doar prima cerinţă.
Cel mai mic număr norocos este 5
52=25=3+4+5+6+7
Cel mai mare număr norocos este 165
1652=27225=83+84+85+…+246+247
Observaţi faptul că, deşi se citeşte valoarea lui k, aceasta nu este folosită în rezolvarea cerinţei 1.
2
5 3
165 31 165 105 44
3
Atenţie, C=2, deci se va rezolva doar a doua cerinţă.
Cele trei numere k-norocoase sunt 165, 165, 105
Trebuie sa te autentifici pentru a trimite solutii. Click aici