Fișierul intrare/ieșire numere1.in, numere1.out Sursă Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2012
Autor Oana Butnărașu Adăugată de avatar francu Cristian Frâncu francu
Timp de execuție pe test 0.1 sec Limită de memorie 2048 KB
Scorul tău N/A Dificultate stea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip emptystea de rating de tip empty
open book Poți vedea testele pentru această problemă accesând atașamentele .

Numere1 (clasa a 5-a)

Un număr se numește aproape prim dacă se poate scrie ca produs de două numere prime distincte.
De exemplu, 10 este număr aproape prim deoarece 10=2*5 iar 2 și 5 sunt ambele numere prime, în timp ce 18 nu este număr aproape prim.

Cerință

Scrieți un program care să determine câte numere aproape prime sunt într-un șir de n numere date.

Date de intrare

Fișierul de intrare numere1.in conține pe prima linie un număr natural n reprezentând numărul de valori din șir. Pe următoarea linie se găsesc, separate prin câte un spațiu, cele n numere naturale care formează șirul.

Date de ieșire

Fișierul numere1.out va conține o singură linie pe care va fi scris numărul de numere aproape prime din șirul dat.

Restricții

  • 1 ≤ n ≤ 10000
  • Numerele citite sunt valori naturale cuprinse între 1 și 1000000

Exemplu

numere1.in numere1.out Explicație
8
27 15 3 10 1 21 6 18
4
Sunt 4 numere aproape prime în șirul dat: 15, 10, 21, 6.

Trebuie să te autentifici pentru a trimite soluții. Click aici

Indicii de rezolvare

Arată 3 categorii