Fișierul intrare/ieșire onigim.in, onigim.out Sursă ONI 2013 clasa a 5-a
Autor Lucia Miron Adăugată de avatar francu Cristian Frâncu francu
Timp de execuție pe test 0.1 sec Limită de memorie 2048 KB
Scorul tău N/A Dificultate stea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip empty
open book Poți vedea testele pentru această problemă accesând atașamentele .

Onigim (clasa a 5-a)

Notă: enunțul problemei a fost ușor modificat pentru a corecta erori evidente, respectiv mărimea lui K.

La ONIGIM 2013 participă N elevi de clasa a V-a având ca id-uri, în ordine, numerele naturale de la 1 la N. Anul acesta organizatorii au afișat la clasa a V-a toate punctajele distincte obținute de elevi, în ordine strict crescătoare p1, p2, ..., pK, și un șir de N valori a1, a2, ..., aN, unde ai reprezintă numărul de elevi care au punctaje strict mai mici decât punctajul elevului având id-ul i (1 ≤ iN).

Cerință

Cunoscând numărul de elevi (N), numărul de punctaje distincte (K) obținute de elevii de clasa a V-a, punctajele p1, p2, ..., pK, în ordine strict crescătoare, și valorile a1, a2, ..., aN, cu semnificația din enunț, să se scrie un program care determină:

a) Punctajul obținut de fiecare elev în ordinea crescătoare a id-urilor.
b) Numărul de distincții acordate de organizatori. Numărul de distincții este egal cu numărul de elevi care au obținut cele mai mari trei punctaje distincte.
c) Numărul maxim de elevi care au obținut același punctaj.

Date de intrare

Fișierul de intrare onigim.in conține pe prima linie numerele naturale N și K reprezentând numărul de elevi, respectiv numărul de punctaje distincte obținute de elevi. Pe a doua linie sunt K numere naturale în ordine strict crescătoare p1, p2, ..., pK reprezentând punctajele distincte obținute de elevi, și pe a treia linie sunt N numere naturale a1, a2, ..., aN, unde ai reprezintă numărul de elevi care au punctaje strict mai mici decât punctajul elevului cu ID-ul i.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire onigim.out va conține trei linii. Pe prima linie se află N numere naturale v1, v2, ..., vN reprezentând punctajele obținute de cei N concurenți (vi – punctajul concurentului cu ID-ul i), pe a doua linie se află un număr natural D reprezentând numărul de distincții acordate de organizatori, pe a treia linie se află un număr natural M reprezentând numărul maxim de elevi care au obținut același punctaj.

Restricții

  • 1 ≤ N ≤ 1000;
  • 1 ≤ pi ≤ 300, (1 ≤ iN);
  • 0 ≤ ai < 1000, (1 ≤ iN);
  • 1 ≤ K ≤ 1000;
  • 3 ≤ K ≤ 300;
  • Pentru prima cerință rezolvată corect se acordă 40% din punctaj; pentru a doua cerință rezolvată corect se acordă 30% din punctaj; pentru a treia cerință rezolvată corect se acordă 30% din punctaj;
  • Răspunsurile la cele trei cerințe vor fi scrise exact pe linia indicată; în cazul în care nu cunoașteți rezolvarea la una dintre cerințe, pe linia respectivă se va scrie valoarea -1;
  • Fiecare linie din fișierul de intrare se termină cu caracterul sfârșit de linie.

Exemplu

onigim.in onigim.out Explicatii
6 4
100 150 175 200
4 2 0 0 3 4
200 150 100 100 175 200
4
2
Sunt 4 elevi care au punctajul mai mic decât punctajul elevului cu id-ul
1, 2 elevi cu punctajul mai mic decât punctajul elevului cu id-ul 2, etc.
Cele mai mari 3 punctaje sunt obținute de 4 elevi. Numărul maxim de elevi
care au același punctaj este 2.

Trebuie să te autentifici pentru a trimite soluții. Click aici

Indicii de rezolvare

Arată 3 categorii