Fișierul intrare/ieșire opmult.in, opmult.out Sursă ONI 2014 baraj gimnaziu
Autor Marinel Șerban Adăugată de avatar francu Cristian Frâncu francu
Timp de execuție pe test 0.2 sec Limită de memorie 2048 KB
Scorul tău N/A Dificultate stea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip empty
open book Poți vedea testele pentru această problemă accesând atașamentele .

Opmult (baraj gimnaziu)

Un interval de numere naturale poate fi unul dintre intervalele matematice binecunoscute:

           (a, b) = {x natural; a < x < b}
           (a, b] = {x natural; a < x ≤ b}
           [a, b) = {x natural; a ≤ x < b}
           [a, b] = {x natural; a ≤ x ≤ b}

O mulțime de numere naturale poate fi descrisă ca o expresie formată din unul sau mai multe intervale, între oricare două intervale situate pe poziții consecutive existând o operație permisă. Operațiile permise sunt:

  • Intersecție – desemnată prin litera n
  • Reuniune – desemnată prin litera u
  • Diferență – desemnată prin caracterul (minus).

Intersecția are prioritate maximă. Reuniunea și diferența au aceeași prioritate, mai mică decât prioritatea intersecției. Pentru evaluarea unei expresii se efectuează operațiile în ordinea descrescătoare a priorității; operațiile cu aceeași prioritate se evaluează în ordine de la stânga la dreapta.

De exemplu, expresia

           [7,10) u (1,4) n [2,6)  (3,8) = [7,10) u [2,3]  (3,8)

are ca valoare o mulțime de numere întregi, astfel:

           {x întreg; 2 ≤ x ≤ 3 sau 8 ≤ x ≤ 9} = {2,3,8,9}

Cerință

Dată fiind o succesiune de interogări, fiecare interogare conținând un număr și o expresie, să se determine răspunsul pentru fiecare interogare (DA dacă numărul dat aparține mulțimii rezultate în urma evaluării expresiei, respectiv NU în caz contrar).

Date de intrare

Fișierul de intrare opmult.in conține pe prima linie numărul natural T care reprezintă numărul de interogări. Fiecare dintre următoarele T linii conține un număr natural y, urmat de un spațiu, apoi de o expresie sub forma descrisă în enunț, reprezentând o interogare.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire opmult.out conține T linii, câte o linie pentru fiecare dintre cele T interogări. Pe linia i
va fi scris cuvântul DA dacă pentru a i-a interogare din fișierul de intrare numărul y aparține mulțimii rezultate în urma evaluării expresiei din interogare, respectiv cuvântul NU în caz contrar.

Restricții

  • 1 ≤ T ≤ 10
  • Capetele intervalelor, precum și numerele din interogări sunt numere naturale din intervalul [1,255].
  • Lungimea unei expresii din fișierul de intrare este de maxim 2000 caractere.
  • Expresiile nu conțin spații.
  • Fiecare linie din fișierele de intrare și de ieșire se termină cu caracterul sfârșit de linie.

Exemplu

opmult.in opmult.out Explicații
2
6 [2,6]n[6,20]
4 (1,4)n[2,6)u[7,10)-(3,8)
DA
NU
Există T=2 interogări.
[2,6]n[6,20] = [6,6] = {6}, deci răspunsul este DA
(1,4)n[2,6)u[7,10)-(3,8) = [2,3]u[7,10)-(3,8) =
={2,3,7,8,9}-{4,5,6,7} = {2,3,8,9}, deci răspunsul este NU

Trebuie să te autentifici pentru a trimite soluții. Click aici

Indicii de rezolvare

Arată 4 categorii