Fișierul intrare/ieșire paritate.in, paritate.out Sursă OJI 2007 clasa a 9-a
Autor Marinel Șerban Adăugată de avatar Isabela_coman Coman Isabela Patricia Isabela_coman
Timp de execuție pe test 0.1 sec Limită de memorie 2048 KB
Scorul tău N/A Dificultate stea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip emptystea de rating de tip emptystea de rating de tip empty
open book Poți vedea testele pentru această problemă accesând atașamentele .

Paritate (clasa a 9-a)

În vederea asigurării unei transmiteri cât mai exacte a informațiilor pe rețea, transmiterea se efectuează caracter cu caracter, fiecare caracter fiind dat prin codul său ASCII, adică o grupă de 8 biți (octet). Pentru fiecare 8 biți transmiși se calculează un bit de paritate care are valoarea 0 (dacă codul ASCII al caracterului conține un număr par de cifre binare 1) sau 1 (în caz contrar). Deoarece în problema noastră se transmit numai caractere ASCII standard, cu codul ASCII din intervalul [32,127], codul lor ASCII are bitul 7 (primul bit din stânga) egal cu 0. Pe această poziție va fi pus bitul de paritate, economisind astfel câte un bit pentru fiecare caracter transmis. De exemplu, dacă mesajul care trebuie trasmis conține caracterele ″Paritate″, succesiunea de biți transmisă va fi:

01010000 11100001 01110010 01101001 01110100 11100001 01110100 01100101

În plus, pe lângă caracterele amintite, în mesaj mai poate să apară un caracter special, caracter care indică trecerea la începutul unui nou rând. Acest caracter are codul ASCII 10.

Cerință

Să se scrie un program care să verifice dacă un text a fost sau nu transmis corect.

Date de intrare

Fișierul de intrare paritate.in are pe prima linie o succesiune de caractere ′0′ și ′1′ care reprezintă mesajul transmis. Între caractere nu există spații. Linia se termină cu caracterul marcaj de sfârșit de linie (newline).

Date de ieșire

Fișierul de ieșire paritate.out are pe prima linie mesajul DA dacă textul a fost transmis corect sau NU în caz contrar. În cazul în care mesajul de pe prima linie este DA liniile următoare vor conține textul transmis în clar. În cazul în care mesajul de pe prima linie este NU linia următoare va conține numerele de ordine ale caracterelor care nu au fost transmise corect, în ordine strict crescătoare, separate prin câte un spațiu.

Restricții

  • Cei 8 biți ai codului ASCII a unui caracter se numerotează de la 0 la 7, de la dreapta la stânga, cel mai din stânga bit fiind bitul 7 iar cel mai din dreapta bitul 0.
  • Textul transmis are cel mult 60000 caractere.
  • Numărul de caractere ′0′ și ′1′ din prima linie a fișierului de intrare este multiplu de 8.
  • Codurile ASCII ale caracterelor din text aparțin mulțimii {10, 32–127}, codul 10 însemnând trecerea la începutul unui rând nou.
  • Nici o linie din fișierul de ieșire nu va avea mai mult de 255 caractere.
  • Caracterele din text sunt numerotate începând de la 0.
  • Mesajele DA / NU din prima linie a fișierului de ieșire se scriu cu majuscule.

Exemplu

paritate.in paritate.out Explicație
0101000011100001011100100110100101110100111000010111010001100101
DA
Paritate
Toate codurile sunt corecte
1101000011100001111100100110100101110100111000010111010011100101
NU
0 2 7
Primul caracter a fost transmis ca succesiunea
de biți 11010000 ceea ce înseamnă că fără bitul
de paritate ar fi trebuit să existe un număr impar
de cifre 1, ceea ce este fals. Deci caracterul nu a
fost transmis corect. Același lucru se verifică și
pentru caracterele cu numerele de ordine 2 și 7
010000011111101001101001000010100110010100001010011010100110111101101001
DA
Azi
e
joi
Toate codurile sunt corecte. În text există
două caractere cu cod ASCII 10

Trebuie să te autentifici pentru a trimite soluții. Click aici

Indicii de rezolvare

Arată 4 categorii