Fișierul intrare/ieșire plimbare.in, plimbare.out Sursă ad-hoc
Autor Cristian Frâncu Adăugată de avatar francu Cristian Frâncu francu
Timp de execuție pe test 0.1 sec Limită de memorie 2048 KB
Scorul tău N/A Dificultate stea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip emptystea de rating de tip emptystea de rating de tip empty
open book Poți vedea testele pentru această problemă accesând atașamentele .

Plimbare digitală (clasele 7 - 8)

Digidroid iese la plimbare pe axa numerelor naturale. El pornește din zero. Își fixează un număr n, natural, în minte și o țintă între 1 și 2n-1. Apoi face n salturi pe axă de mărime 2k. Un salt se poate face înainte, către sensul pozitiv al axei, sau înapoi, către sensul negativ al axei. El trebuie sa facă n salturi, folosind toate puterile lui 2 de la 20 la 2^n-1^, fiecare o singură dată, în orice ordine alege el.

Cerință

Dîndu-se n și numărul țintă, să se afișeze o posiblitate de plimbare a lui Digidroid.

Date de intrare

Pe prima linie a fișierului de intrare plimbare.in se află numărul n. Pe a doua linie se află ținta lui Digidroid, un număr între 1 și 2n-1.

Date de ieșire

Fișierul plimbare.out va conține n linii, fiecare linie corespunzînd unui salt. Fiecare linie va conține un număr k, corespunzător marimii saltului 2k, apoi un spațiu și caracterul + dacă saltul este pozitiv, sau dacă saltul este negativ. În caz că nu există o plimbare care să ducă la țintă fișierul plimbare.out va conține o singură linie pe care se va afișa 0.

Restricții

  • 0 < n ≤ 24
  • 0 < ținta < 2n

Exemple

plimbare.in plimbare.out Explicație
4
9
2 +
1 -
3 +
0 -
Ținta este numărul 9. Digidroid face întîi un salt pozitiv de 4,
apoi unul negativ de 2, apoi unul pozitiv de 8 și apoi unul negativ
de 1, ajungînd la țintă.
5
27
3 +
2 +
1 -
4 +
0 +
Ținta este numărul 27. Digidroid face întîi un salt pozitiv de 8,
apoi unul pozitiv de 4, apoi unul negativ de 2, apoi unul pozitiv
de 16 și apoi unul pozitiv de 1, ajungînd la țintă.

Trebuie să te autentifici pentru a trimite soluții. Click aici

Indicii de rezolvare

Arată 3 categorii