Fișierul intrare/ieșire ssk.in, ssk.out Sursă ONI 2015 baraj gimnaziu
Autor Dana Lica Adăugată de avatar cella.florescu Cella Florescu cella.florescu
Timp de execuție pe test 1.2 sec Limită de memorie 5120 KB
Scorul tău N/A Dificultate stea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip fullstea de rating de tip emptystea de rating de tip empty
open book Poți vedea testele pentru această problemă accesând atașamentele .

Ssk (baraj gimnaziu)

Manole a învățat de la profesorul de informatică cum să calculeze suma elementelor oricărei matrice A cu N linii și M coloane. El numerotează liniile de la 1 la N și coloanele de la 1 la M. Mai mult, Manole fiind extrem de pasionat de numere, va calcula sumele tuturor subtablourilor din cadrul matricei A. Șirul acestor sume îl scrie pe o hârtie, după ce l-a ordonat crescător. Prin subtablou el înțelege o zonă dreptunghiulară din matricea A, identificată prin colțul stânga-sus (x1, y1) și colțul dreapta-jos (x2, y2), elementele subtabloului fiind toate elementele A[i][j] pentru care x1 ≤ i ≤ x2 și y1 ≤ j ≤ y2. Suma unui subtablou este suma tuturor elementelor sale.

Cerință

Scrieți un program care, cunoscând valorile elementelor matricei A, determină al K-lea termen din șirul ordonat al sumelor tuturor subtablourilor matricii A.

Date de intrare

Fișierul de intrare ssk.in conține pe prima linie numerele naturale N M K separate prin câte un spațiu, având semnificația din enunț. Pe următoarele N linii se află câte M numere naturale separate prin spații, reprezentând elementele matricei A.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire ssk.out va conține o singură linie pe care va fi scris un număr natural reprezentând răspunsul la cerință.

Restricții

  • 1 ≤ N ≤ 150
  • 1 ≤ M ≤ 150
  • 1 ≤ K ≤ numărul de termeni din șirul ordonat
  • 0 ≤ A[i][j] ≤ 1000 unde 1 ≤ i ≤ N și 1 ≤ j ≤ M
  • Numerotarea termenilor din șirul ordonat al sumelor tuturor subtablourilor se va face începând de la 1

Exemplu

ssk.in ssk.out Explicație
2 3 14
3 2 7
4 1 0
9
Șirul ordonat al tuturor sumelor subtablourilor matricei este:
0 1 1 2 3 3 4 5 5 5 7 7 7 9 10 10 12 17
A patrusprezecea sumă este 9.

Trebuie să te autentifici pentru a trimite soluții. Click aici

Indicii de rezolvare

Arată 4 categorii