Fișierul intrare/ieșire subsecventa.in, subsecventa.out Sursă Olimpiada locala 2015, Clasa a 7-a
Autor autor necunoscut Adăugată de avatar Marcela Marcela Marcela
Timp de execuție pe test 1 sec Limită de memorie 3072 KB
Scorul tău N/A Dificultate stea de rating de tip fullstea de rating de tip emptystea de rating de tip emptystea de rating de tip emptystea de rating de tip empty
open book Poți vedea testele pentru această problemă accesând atașamentele .

Subsecvenţa (clasa a 7-a)

Andrei este un elev extrem de silitor la școală, în special la matematică și la informatică. Andrei a gasit intr-o carte următoarea afirmație: “Fiind dată o secvență de n numere naturale, există cel puțin o subsecvență (elemente consecutive în secvența dată) pentru care suma elementelor este divizibilă cu n”. Problema aceasta l-a pus pe ganduri și a încercat să o demonstreze matematic, dar să gasească și un algoritm de rezolvare.

Exemplu: dacă n=7 și secvența de numere naturale (2,3,5,4,2,1,1) atunci subsecvențele (2,3,5,4), (3,5,4,2), (4,2,1) au suma elementelor divizilă cu 7.

Cerință

Scrieți un program care citește n numere naturale (x1,x2....xn). Știind ca există cel puțin o subsecvență (xi,xi+1....xj) pentru care s=(xi,xi+1....xj) este divizibilă cu n, să se afișeze indicele de inceput i și respectiv indicele de sfârșit j al acelei subsecvențe pentru care j este maxim.

Date de intrare

Fișierul de intrare subsecventa.in conține pe prima linie numărul natural n, pe a doua linie cele n numere naturale.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire subsecventa.out conține pe prima linie două numere naturale separate printr-un spațiu: i indicele de început și respectiv j indicele de sfârșit al subsecvenței din șirul dat pentru care suma elementelor este divizibilă cu n_( _j este maxim).

Restricții

  • Pentru toate testele există o soluție unică (în condițiile problemei);
  • Pentru toate testele 2 ≤ n ≤ 10 000 iar 0 ≤ xi ≤ 1 000 ( 1 ≤ in ).

Exemplu

subsecventa.in subsecventa.out Explicații
5
1 1 1 5 1
4 4
Subsecvența are indicii cuprinși între 4 și 4.
10
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
5 9
Subsecvența are indicii cuprinși între 5 și 9
(suma 2+2+2+2+2 este divizibila cu 10, indicele 9 este maxim)

Trebuie să te autentifici pentru a trimite soluții. Click aici

Indicii de rezolvare

Arată 5 categorii